Patiënten

Zorg binnen handbereik

Het ADC is er voor alle testen die door de huisarts of specialist worden aangevraagd. Het doel is dat de medicus op een snelle manier een betrouwbaar beeld krijgt van de gezondheid van de patiënt.

Het materiaal voor die testen, zoals urine bijvoorbeeld, kan bij één van de twaalf – binnenkort dertien -priklocaties of in Bo Bùs di Salú worden ingeleverd. Materiaal kan gewoon thuis worden verzameld en worden ingeleverd. Alles kan ook op één van de priklocaties of bij de Bùs di Salú worden gedaan.

Het ADC heeft 12 priklocaties – binnenkort 13 – verspreid over het eiland. Iedereen is daar of bij de Bùs di Salú welkom om bloed te laten prikken, testmateriaal af te geven of controle en advies te krijgen van de Trombosedienst.

Bij het ADC kan je terecht voor onder meer:

Zelf testen aanvragen

Iedereen kan zelf testen aanvragen bij het ADC, zonder tussenkomst van een huisarts, specialist of vroedvrouw. Zelf aangevraagde testen worden niet vergoed door de verzekeraars maar komen voor eigen rekening. Meer weten over zelf een test aanvragen? Neem hier contact op met het ADC.