Medische Microbiologie (MMB)

Medische Microbiologie (MMB)

De afdeling Medische Microbiologie (MMB) van het ADC biedt een compleet pakket van microbiologische analyses aan. Het streven is om alle partijen in de Caribisch-Nederlandse gezondheidszorg maximaal te ondersteunen: of het nu diagnostiek, behandeling, epidemiologie of de preventie van infectieziekten betreft.

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij leidende motieven. De afdeling focust zich op de zorg voor zowel de individuele patiënt als voor de algemene gezondheidszorg in Caribisch Nederland. Ook materialen van dierenartsen worden geanalyseerd.

De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd door het RvA onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer M297.

Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen, wordt u doorverwezen naar de scope van accreditatie van het ADC NV op https://www.rva.nl.

Zowel voor de zorg voor individuele patiënten als voor de algemene volksgezondheid op Curaçao en de regio

Het onderzoeksgebied MMB bij het ADC is breed gespecialiseerd en richt zich onder meer op:

  • Diagnostiek
  • Consulten & Advies
  • Onderzoek voor ziekenhuizen
  • De openbare gezondheidszorg

Breed gespecialiseerde afdeling

Diagnostiek
Het uitvoeren van (moleculair) microbiologisch onderzoek voor instellingen in de gezondheidszorg, huisartsen en medisch specialisten ten behoeve van de patiëntenzorg in Caribisch Nederland.
Het onderzoek behelst de detectie van micro-organismen of de reactie van het lichaam daarop.

Consulten (intercollegiaal)
Collega-medici kunnen consult krijgen van de arts-microbioloog van het ADC – zowel voor de individuele patiënt als voor het algemeen beleid op het gebied van diagnostiek en antimicrobiële therapie.

De arts-microbioloog geeft gevraagd en ongevraagd advies voor diagnostiek, behandeling en de preventie van infecties. Ook ten behoeve van het algemeen Antibiotische en Chemotherapeutische beleid wordt advies verstrekt.

Ziekenhuizen
De afdeling MMB doet ook onderzoek voor het (doen) opsporen en het voorkomen van ziekenhuisinfecties. Daarnaast wordt ook advies gegeven op het gebied van hygiëne voor de preventie van infecties.

Openbare gezondheidszorg
De afdeling MMB ondersteunt de bewaking van de openbare gezondheidszorg door met diverse instanties samen te werken.

Deze zorgpartners zijn: de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken (Uo G&Gz, voorheen GGD), de afdeling ziekenhuishygiëne van het CMC) en de infectiepreventie commissies van diverse gezondheidsinstellingen. Wanneer dat nodig is, neemt de afdeling MMB ook deel aan epidemiologisch onderzoek.