Klinische Chemie en Hematologie (KHC)

Klinische Chemie en Hematologie (KCH)

Voor het uitvoeren van, onder meer, klinisch-chemische, immunologische en hematologische onderzoeken.

De afdeling Klinische Chemie en Hematologie van het ADC doet onderzoek in bloed en andere menselijke lichaamsvochten. Dit onderzoek centreert zich rondom:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziektebeeld
  • het volgen van het verloop van een ziekte en het effect van een behandeling
  • het voorkómen van bepaalde ziekten

Het gaat hier om, onder meer, klinisch-chemische, immunologische en hematologische onderzoeken die vooral door huisartsen en specialisten worden aangevraagd. 

  • De afdeling KCH is uitgerust met apparatuur en systemen volgens de modernste technologie
  • Het solide KCH-team wordt gevormd door klinisch-chemici en hoog opgeleide analisten
  • De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd door het RvA onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer M297. Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen, wordt u doorverwezen naar de scope van accreditatie van het ADC NV op https://www.rva.nl.

Algemene Klinische Chemie

Bij de algemene, klinisch-chemische testen gaat het om het meten van concentraties van componenten in lichaamsvloeistoffen. De afdeling KCH kan méér dan 100 componenten in verschillende lichaamsvloeistoffen meten. Dat beperkt zich niet tot testen in bloed maar omvat ook testen in urine en andere lichaamsvochten.

Hematologie

Hematologische laboratoriumtesten vormen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse onderzoeken die worden verricht binnen KCH. De Hematologie kent meerdere deelgebieden. Het meten van de concentratie van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes en de analyse van een aantal celkenmerken wordt gedaan voor de diagnose van bloedziekten zoals leukemie en verschillende vormen van bloedarmoede. Ook de effectiviteit van de behandeling van deze ziekten wordt hematologisch gemonitord.

Bloedstolling

Voorbeelden hiervan zijn het opsporen van mogelijke defecten in de bloedstolling en controlebepalingen bij patiënten bij wie de stollingssnelheid van het bloed kunstmatig laag gehouden moet worden.

Deze vorm van behandeling moet nauwgezet worden gemonitord om, indien nodig, tijdig het medicijngebruik – of het voedingspatroon – te wijzigen. Deze monitoring gebeurt met een stollingstest, de PT/INR-test. Aan de hand daarvan kan de dosering bloedverdunning door de behandelend arts vastgesteld worden.

Speciële chemie

Binnen het onderzoeksgebied van de speciële chemie, analyseren gespecialiseerde analisten materiaal met behulp van bijzondere laboratoriumtechnieken.  Ook vereisen deze testen een grote mate van vakkennis en handmatige vaardigheden.Dit type onderzoek richt zich op onder meer hemoglobinopathieën, auto-immuun diagnostiek, transfusie-serologie en allergietesten.