Zorgverleners

De patiënt centraal

De patiënt staat centraal. Daarom is het zo snel mogelijk kunnen inzien van betrouwbare testresultaten van belang voor zorgverleners. Een diagnose en een zorgvuldig behandelingsplan kunnen dan vlot worden bepaald. Het ADC begrijpt dat. Met meer dan 100 jaar deskundige ervaring en diepgaande expertise, is het ADC hét laboratorium om alle testen uit te laten voeren.

Het ADC begrijpt dat de patiënt centraal staat. Daarom worden snelle en vooral betrouwbare testresultaten geleverd.

Meer dan 600 testen

Verspreid over vijf disciplines – Klinische Chemie en Hematologie (inclusief een Trombosedienst), Medische Microbiologie, Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek, Pathologie en Moleculaire Diagnostiek – bieden onze afdelingen bijna 600 testen aan.

Ruim 100 jaar ervaring

Deze brede expertise, tot stand gekomen gedurende de afgelopen 100 jaar, de accreditaties en de peer-to-peer testen waaraan regelmatig wordt deelgenomen, staan garant voor dienstverlening en testresultaten van de hoogste en internationaal erkende kwaliteit.

Geaccrediteerde Educatieve Sessies

ADC’s betrokkenheid bij de samenleving reikt verder dan het in rap tempo leveren van betrouwbare testresultaten. Zo organiseert dit laboratorium ook regelmatig educatieve sessies voor professionals in de zorg om relevante ontwikkelingen op het gebied van medische laboratoria en ook de onderzoeksmogelijkheden die er zijn uitvoerig toe te lichten.
Voor huisartsen leveren de educatieve sessies van het ADC accreditatiepunten op die de Commissie Accreditatie Nascholing Curaçao (CAN) erkent.

Vademecum

Bekijk hier de bijna 600 testen die wij lokaal verrichten, inclusief de geschatte omlooptijd. De testen die we naar het buitenland opsturen treft u ook aan met de gemiddelde omlooptijd erbij.