Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek (TGO)

Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek (TGO)

De afdeling Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek van het ADC onderzoekt de ongewenste en schadelijke effecten van chemische stoffen in het menselijke lichaam. De maatschappelijke rol van deze afdeling is noemenswaardig, gezien de aard van de onderzoeken die dagelijks worden uitgevoerd. Van Food Safety tot forensisch onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie: de afdeling TGO voert een grote variëteit aan onderzoeken uit.

De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd door het RvA onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer M297.

Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen, wordt u doorverwezen naar de scope van accreditatie van het ADC NV op https://www.rva.nl.

Gerechtelijk onderzoek is één van de kerntaken van de afdeling TGO. Op verzoek van de politie, de douane en/of het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan naar middelen die vermeld staan in de Opiumlandsverordening 1960: met name drugs

De afdeling TGO doet:

 • Gerechtelijk onderzoek
 • Zowel klinisch als forensisch toxicologisch onderzoek
 • Geneesmiddelenonderzoek
 • Klinisch-farmaceutisch onderzoek
 • Warenonderzoek
 • Wateronderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Food Safety
 • Controle op vermelde waarden in voedingstabellen
 • Waarden voedingstabel

Gerechtelijk onderzoek

Gerechtelijk onderzoek is één van de kerntaken van TGO. Op verzoek van de politie, douane en/of het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan naar middelen die vermeld staan in de Opiumlandsverordening 1960, met name drugs.

Klinisch-toxicologisch onderzoek

 • Dit type onderzoek is meestal gewenst wanneer een patiënt een onbekende of een te hoge hoeveelheid van een bekende substantie binnen krijgt – per ongeluk of met opzet. Dit onderzoek is vooral nodig als het voor de behandeling van de patiënt belangrijk is te weten welke en hoeveel substantie in het bloed of in de urine zit.
 • Klinisch-toxicologisch onderzoek kan het gehele spectrum van beschikbare geneesmiddelen en drugs omvatten zoals, onder andere: cocaïne, amfetaminen (XTC), opiaten, paracetamol, salicylzuur, alcoholen en GHB (‘date rape drug’). Het onderzoek identificeert en kwantificeert deze middelen exact.


Forensisch-toxicologisch onderzoek
Dit is toxicologisch onderzoek ten behoeve van de rechtspraak. Meestal moet worden vastgesteld in hoeverre potentieel schadelijke stoffen hebben bijgedragen tot rijden-onder-invloed en verkeersongevallen, niet-natuurlijk overlijden of bedwelming.

Het onderzoek wordt verricht in lichaamsmaterialen: in ieder geval in bloed en/of urine. Zo wordt beoordeeld of de kwalitatief gevonden stoffen in de kwantitatief gemeten concentraties de waargenomen verschijnselen of het overlijden van het slachtoffer kunnen verklaren.

Van geneesmiddelen tot food safety

Geneesmiddelenonderzoek
Geneesmiddelenonderzoek richt zich op de farmaceutische kwaliteitsbewaking van nieuwe geneesmiddelen die aangeboden worden bij de Geneesmiddelen Registratie Commissie van Curaçao.

Voor de goedkeuring van het nieuw te registreren geneesmiddel is het farmaceutisch-analytisch onderzoek doorslaggevend. Ook lokaal in de apotheek bereide geneesmiddelen en farmaceutische grondstoffen dienen ter analyse te worden aangeboden.

Klinisch-farmaceutisch onderzoek
Dit onderzoek bepaalt de therapeutische concentratie van een geneesmiddel in lichaamsmateriaal (meestal bloed). Het doel is om de werking van het geneesmiddel te optimaliseren, wat ook wel Therapeutische Drug Monitoring (TDM) wordt genoemd.
Dit wordt onder meer gedaan bij de behandeling van epilepsie, manische depressie of afstotingsreacties bij transplantaties.

Dit wordt geregistreerd onder normatief document: EN ISO 15189 en registratienummer: M 297 van Raad van Accreditatie.


Warenonderzoek
Dit onderzoek wordt op aanvraag van lokale of buitenlandse producenten uitgevoerd. Het zijn kwalitatieve en kwantitatieve testen van bepaalde substanties, zoals onder andere methanol, aceton, bitrex en tertiair butylalcohol. Hiervoor kunnen diverse methoden en technieken worden gebruikt. Ook wordt het ethanolgehalte in alcoholische dranken gemeten.

Wateronderzoek
Het ADC monitort de veiligheid van het drinkwater op Curaçao continu, op alle dagen van het jaar. De afdeling TGO doet de fysisch-chemische kant van deze controle.

Daarnaast analyseert de afdeling TGO – op verzoek – ook water voor andere doeleinden, zoals zwembadwater, putwater, enzovoort.

De waterlaboratoria zijn sinds 25 maart 2009, EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer L493 , voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl


Bodemonderzoek
Bij dit type onderzoek wordt bodemmonster geanalyseerd op verschillende aspecten. Het kan dan gaan om fysisch-chemisch onderzoek of om metalenonderzoek, bijvoorbeeld.

Waarden voedingstabel
De voedingstabel geeft de gemiddelde waarden aan van de voedingsstoffen van een product. Deze gemiddelden worden samengesteld uit onafhankelijke, nationale en internationale  datatabellen.

De afdeling TGO kan ook onderzoek doen naar de samenstelling van voedingsstoffen.