Geschiedenis

Al ruim 100 jaar hét nationale laboratorium

Het ‘Landslaboratorium voor de Volksgezondheid op Curaçao’ is voortgekomen uit het ‘Laboratorium van de Openbare Gezondheidsdienst’ dat in oktober 1916 opende.

In het begin was het onderzoek bacteriologisch, serologisch en histologisch van aard. Een chemische afdeling kwam er algauw bij voor de keuring van levensmiddelen, de analyse van watermonsters en het onderzoek van handelswaren.

Het laboratorium gaf de geneeskundige dienst inzicht in het verbreidingspatroon van infectieziekten en verzorgde ook routineonderzoek voor de patiënten in het toenmalige nationaal ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Ook was er gelijksoortig onderzoek aan de veestapel voor diagnostische en therapeutische hulp.

Na het vertrek van de initiatiefnemer dr. N. Waterman, in 1922, verminderden de activiteiten sterk. Pas nadat in 1935 een patholoog-anatoom en in 1939 een bacterioloog-seroloog werden aangetrokken, kreeg het werk een opleving en wel op een niveau dat strookte met de toen geldende eisen.

In de jaren ’50 kwam de tak van klinische chemie wereldwijd in opmars en, nadat ook het Sehos een klinisch-chemicus aantrok, werd een aanzienlijk deel van het diagnostisch onderzoek in dit specialisme daar uitgevoerd.

Eerst waren de laboratoria van de voorlopers van het ADC ondergebracht in het Quarantainegebouw te Mundu Nobo, daarna in Fort Amsterdam in Punda en, vanaf 1941, in het gebouw tegenover het huidige nationaal museum in Otrobanda.

Aangezien dit laatste gebouw op gegeven moment niet aan de meest elementaire eisen in het vakgebied voldeed, werd omstreeks 1960 besloten tot nieuwbouw. Hiervoor werd Vredenberg als locatie gekozen – mede omdat er plannen waren om daar een nieuw ziekenhuis en ook een nieuwe polikliniek te bouwen. Het laboratorium zou voor de afname van testmaterialen een ‘prik-poli’ krijgen met daarbij de mogelijkheid om hematologisch onderzoek te verrichten.

In het hoofdgebouw werd ook het toenmalige departement van de Inspectie voor de Volksgezondheid ondergebracht.

Het ‘Landsinstituut voor de Volksgezondheid’ werd in 1964 in gebruik genomen. Het gebouw aan de Heelsumstraat was altijd de hoofdvestiging van dat laboratorium.

In 2000 werd het laboratorium verzelfstandigd en kreeg het de naam Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (kortweg: ADC). Het begin als een zelfstandig overheidsbedrijf was niet optimaal, maar na die eerste ervaring is de organisatie vooruitgang blijven boeken in efficiëntie en effectiviteit.

_DSC3734