Accreditaties

Accreditaties

Het kwaliteitssysteem binnen het ADC richt zich op een gemeenschappelijk doel, namelijk het continu blijven streven naar hoge kwaliteit en dienstverlening. Om hieraan te blijven voldoen reviseert het ADC periodiek haar kwaliteitskritische stappen. Deze stappen worden door de kwaliteitsmanager gewaarborgd en de operationaliteit wordt objectief aangetoond door interne en externe doorlichtingen.

Deze wijze van kwaliteitsborging zorg ervoor dat extern de klanten het vertrouwen hebben dat de organisatie aan internationaal gestelde normen voldoet en dat intern het management en de medewerkers het vertrouwen hebben dat de kwaliteit van een product of dienst aan het vereiste voldoet.

Behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde producten en diensten blijft sterk toenemen zowel nationaal als internationaal.

De waterlaboratoria van het ADC volgen de algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria: EN-ISO/IEC 17025. De Medische laboratoria, volgt de norm voor: Medische laboratoria-Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie, de EN-ISO 15189.

De waterlaboratoria zijn sinds 25 maart 2009, EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer L493. De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd door het RvA onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer M297.

Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen, wordt u doorverwezen naar de scope van accreditatie van het ADC NV op https://www.rva.nl.

Het analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (ADC) streeft ernaar om de behaalde accreditaties te behouden. Jaarlijks wordt gewerkt aan de uitbreiding van de te accrediteren analyses om de kwaliteit van de analyse resultaten binnen zowel de EN-ISO/IEC 17025 als de EN-ISO-15189 te kunnen borgen.

Rectangle