Accreditaties

Accreditaties

Het kwaliteitssysteem binnen het ADC richt zich op een gemeenschappelijk doel, namelijk het continu blijven streven naar hoge kwaliteit en dienstverlening. Om hieraan te blijven voldoen reviseert het ADC periodiek haar kwaliteitskritische stappen. Deze stappen worden door de kwaliteitsmanager gewaarborgd en de operationaliteit wordt objectief aangetoond door interne en externe doorlichtingen.

Deze wijze van kwaliteitsborging zorg ervoor dat extern de klanten het vertrouwen hebben dat de organisatie aan internationaal gestelde normen voldoet en dat intern het management en de medewerkers het vertrouwen hebben dat de kwaliteit van een product of dienst aan het vereiste voldoet.

Behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde producten en diensten blijft sterk toenemen zowel nationaal als internationaal.

Het waterlaboratorium van het ADC volgt de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. De Medische laboratoria, volgt de norm voor: Medische laboratoria-Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie, de NEN-EN-ISO 15189:2012. De waterlaboratoria zijn sinds 25 maart 2009, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer L493 , voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/. De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door het RvA onder registratienummer M297,  voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.

Het analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (ADC) streeft ernaar om de behaalde accreditaties te behouden. Jaarlijks wordt gewerkt aan de uitbreiding van de te accrediteren analyses om de kwaliteit van de analyse resultaten binnen zowel de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 als de NEN-EN-ISO-15189:2012 te kunnen borgen.

De RvA is een instelling in Nederland die toetst of bedrijven en instellingen voldoen aan de in de norm beschreven kwaliteitseisen, is lid van European coöperation for Accreditation (E.A.) Dit betekent dat de door RvA geaccrediteerde instellingen wereldwijd erkend worden.
ADC moet in de toekomst blijven aantonen hoe haar werkzaamheden zijn georganiseerd en wat zij eraan doet om de kwaliteit van haar werkzaamheden op peil te houden. Met hulp van de ingevoerde kwaliteitskritische stappen zal ADC de kwaliteit van haar dienstverlening verder optimaliseren over een nog breder terrein.

Rectangle