Over het ADC

Hét toonaangevende laboratorium

Het ADC beschikt met haar diverse expertisegebieden over een enorme hoeveelheid kennis. Deze wordt door een team van specialisten in state-of-the-art afdelingen toegepast voor specialistisch onderzoek en diagnostiek.

Het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (ADC), is hét toonaangevende analytische en diagnostische medische laboratorium van Curaçao. Het ADC biedt patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken op het gebied van:

 • Klinische en poliklinische patiëntenzorg
 • Microbiologisch onderzoek
 • Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek
 • Epidemiologisch onderzoek
 • Pathologisch onderzoek
 • Justitieel onderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek

 

Voortdurende ontwikkeling

Het ADC verbetert voortdurend haar dienstverlening. De dienstverlening wordt op een hoog niveau gehouden door interne procedures continu op kwaliteit te toetsen en regelmatig interne audits te houden. Verder worden ook externe controles door internationaal erkende instellingen succesvol doorlopen.

Preventie voorop

Als bewaker van de volksgezondheid op Curaçao, is het ADC alert op het verschijnen van ziektes of ontwikkelingen die de gezondheid van de bevolking in gevaar zouden kunnen brengen. Op basis van proactieve risicoanalyses licht het ADC de daarvoor aangewezen instanties direct in, op het moment dat dit nodig is. Hiermee vervult het ADC een belangrijke rol in de preventieve zorg.

Maatschappelijk betrokken

Het ADC is méér dan het toonaangevende laboratorium op Curaçao: door haar betrokkenheid met het welzijn van de lokale bevolking, bijvoorbeeld. Daarom deelt het ADC haar expertise graag via, onder meer:

 • educatieve sessies voor huisartsen;
 • banenmarkten en snuffelstages voor jongeren;
 • stages als leerbedrijf, geaccrediteerd door het Kenniscentrum PMLF
 • lezingen voor het algemene publiek;
 • schenkingen aan andere instanties in de zorg

BioSch Awards

Omdat jongeren de belangrijkste vormers zijn van de toekomst, krijgt deze groep extra aandacht van het ADC. Regelmatig organiseert of ondersteunt het ADC activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. De jaarlijkse BioSch Award, die talenten in het middelbaar onderwijs aanspoort om uit te munten in de natuurwetenschappen, is daarvan een voorbeeld.