Pathologie

Pathologie

In het pathologisch laboratorium van het ADC worden weefsels (histologie) en vochten en uitstrijken (cytologie) met behulp van een microscoop onderzocht. Gespecialiseerde analisten zorgen ervoor dat het materiaal op de juiste wijze wordt verwerkt en voorbereid. De pathologen stellen vervolgens de diagnose en deze gaat terug aan de huisarts of behandelend specialist. Een andere belangrijke rol van de pathologen, naast het vaststellen van aard en oorzaak van de ziekte, is tegenwoordig het MDO (multidisciplinair overleg ) waar patiënten worden besproken door alle betrokken specialisten en een bijdrage wordt geleverd aan het behandelingsplan van patiënten.

De pathologie wil steeds sneller en beter diagnoses stellen en speelt ook een belangrijke rol het voorspellen van de slagingskans van behandelingen, door bijvoorbeeld aanvullende technieken als immuunhistochemie en moleculaire diagnostiek. Op de afdeling pathologie van het ADC worden veel immuunhistochemische kleuringen zelf verricht maar voor een aantal onderzoeken wordt het materiaal naar bijv. Nederland verzonden. Ook wordt voor zeldzame ziektes in het buitenland een consult aangevraagd.

Een andere belangrijke rol is het cytologisch onderzoek, waaronder cervixuitstrijken (papsmears). Hiermee kan, al dan niet samen met de moleculaire HPV bepaling, een beoordeling worden gemaakt voor de aanwezigheid van (voorlopersstadia van) baarmoederhals kanker. Alleen bij ADC zijn beide technieken op Curaçao zelf aanwezig.

Slechts een klein deel van het pathologisch werk richt zich op obducties, d.w.z. onderzoek naar de doodsoorzaak bij mensen die zijn overleden. Op de afdeling pathologie van het ADC is ook een forensisch patholoog werkzaam die zijn werkzaamheden op Curaçao en ook op de eilanden in de regio verricht. Voor de forensisch patholoog zijn obducties wel een groot deel van de werkzaamheden, hij verricht daarnaast ook andere werkzaamheden op het gebied van forensische geneeskunde voor politie en justitie.

De Medische laboratoria zijn sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189 geaccrediteerd door het RvA onder de activiteit ‘TESTEN’ met registratienummer M297.

Voor een overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen, wordt u doorverwezen naar de scope van accreditatie van het ADC NV op https://www.rva.nl.

Het woord ‘pathologie’ is een samenstelling van het Griekse pathos (= ziekte) en logos (= leer), en betekent dus: ziekteleer. Pathologie als medisch specialisme houdt zich bezig met het onderzoeken van weefsel en cellen op aanwezigheid van afwijkingen.

Downloads

Multidisciplinair overleg

Een belangrijke rol van de pathologen, naast het vaststellen van de aard en de oorzaak van ziektes, is het multidisciplinair overleg (MDO). Daar worden patiënten besproken door alle betrokken specialisten en wordt een bijdrage geleverd aan behandelingsplannen.

De pathologie wil steeds sneller en beter diagnoses stellen en speelt ook een belangrijke rol in het voorspellen van de slagingskans van behandelingen, door aanvullende technieken als immuunhistochemie en moleculaire diagnostiek, bijvoorbeeld.

Onderzoek naar kanker

Op de afdeling pathologie van het ADC worden veel immuunhistochemische kleuringen zelf verricht maar voor een aantal onderzoeken wordt het materiaal naar, bijvoorbeeld, Nederland verzonden. Ook kan het voorkomen dat, voor zeldzame ziektes, in het buitenland een consult wordt aangevraagd.

Een andere belangrijke rol is het cytologisch onderzoek, waaronder cervixuitstrijken (pap-smears). Hiermee kan, al dan niet samen met de HPV-test door de afdeling Moleculaire Diagnostiek, een beoordeling worden gemaakt voor de aanwezigheid van (voorlopersstadia van) baarmoederhalskanker. Alleen bij het ADC zijn beide technieken op Curaçao zelf aanwezig.

Forensisch onderzoek

Slechts bij een klein deel van het pathologisch werk gaat het om obducties, oftewel: onderzoek naar de doodsoorzaak bij mensen. Op de afdeling pathologie van het ADC is ook een forensisch patholoog werkzaam die zijn werkzaamheden op Curaçao en ook op de eilanden in de regio verricht.

Voor de forensisch patholoog vormen obducties wel een groot deel van de werkzaamheden. Hij verricht daarnaast ook andere werkzaamheden op het gebied van de forensische geneeskunde voor de politie en Justitie.