Pa empresa

Pa empresanan

ADC ta kla pa yuda hasi i mantené e kalidat di e produkto- i servisionan di empresanan optimal. Esaki ta konta pa e integridat di e empresa su trahadónan tambe. Al fin al kabo: bon produkto i servisio – i tambe e salú di trahadó – ta aspektonan esensial pa kada empresa.

ADC ta hasi tèstnan di laboratorio ku ta moderno, presis i na e nivel di mas haltu. Esaki ta yuda médikonan lokal pa ta dirigí i lihé ku nan diagnósis. E tratamentunan di mas mihó ta bira posibel e ora ei pa e pashèntnan.

Pero e ekspertisio di ADC por ta hopi balioso pa e ‘salú’ di empresanan tambe. Análisisnan spesialista, hasí for di diferente disiplina, ta duna informashon relevante i konfiabel ku kua por mantené e kalidat di produkshon i di servisio na nivel, a base di datonan real.

Tèstnan korporativo

Riba tereno di food safety, empresanan por akudí na ADC pa un servisio minusioso pa:

  • tèst pa produktonan di konsumo
  • análisis di remedi
  • kontrol di kantidat di alkohòl den bebida alkohóliko
  • kompará e kantidat di produkto esensial ku normanan (internashonal)

 

Pasobra ADC ta e laboratorionashonal di Kòrsou – ku e ekspertisio di mas ekstenso – Korte ta konsiderá e resultadonan di ADC so komoválido. Esaki por ta útilsiunempresa tin un disputaku un otrotokante, porehèmpel, e komponentenankímikoòftoksikológiko di un produktoòfremedi.

Pasobra ADC ta e laboratorio nashonal di Kòrsou – ku e ekspertisio di mas ekstenso – Korte ta konsiderá e resultadonan di ADC so komo válido. Esaki por ta útil si un empresa tin un disputa ku un otro tokante, por ehèmpel, e komponentenan kímiko òf toksikológiko di un produkto òf remedi.

ADC tin un akreditashon ISO for di 25 di maart 2009 di e Raad voor Accreditatie (RvA) pa kontrol di awa pa bebe. Tèstnan shete dia pa siman, henter aña, ta garantisá ku e awa di bebe di Kòrsou ta safe.

Lesa aki mas di e Laboratorionan di Awa di ADC.

Supstansianan adiktivo

ADC ta e partner konfiabel tambe pa e kontrol diskreto di eventual uso di supstansianan adiktivo (òf di eventual abuso di remedi) bou di trahadónan. Asina ADC ta ofresé un instrumènt pa kada organisashon protehá e bienestar di su trahadónan i kuida su imagen korporativo.
Averiguá aki kiko ADC por nifiká pa empresanan den e área akí.

Kalidat di awa pa bebe i laboratorionan di awa

ADC tin un akreditashon ISO for di 25 di maart 2009 di e Raad voor Accreditatie (RvA) pa kontrol di awa pa bebe.
Tèstnan shete dia pa siman, henter aña, ta garantisá ku e awa di bebe di Kòrsou ta safe.