Legionella pneumophila

Legionella pneumophila

Kenmerken

Naam:
Legionella pneumophila
Resultaat:
Positief/ Negatief
Gewenste Volume:
2 ml
Techniek:
PCR
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
Urine, sputum, keeluitstrijk
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
1 week
Indicatie:
Detectie van Legionella pneumophila DNA m.b.v. PCR
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
Legionellae kunnen gekweekt worden uit met name respiratoir materiaal. Legionellae groeien langzaam en op speciale voedingsmedia. De sensitiviteit van de kweek varieert sterk met de ernst van het ziektebeeld, kwaliteit van het materiaal en de ervaring binnen het laboratorium. Met de kweek kunnen meerdere serotypen van L. pneumophila en ook andere legionella soorten worden aangetoond. Naast de kweek is ook een PCR-bepaling op respiratoir materiaal beschikbaar voor de diagnostiek naar een legionellose. De PCR-bepaling heeft als voordeel een hogere sensitiviteit en een kortere doorlooptijd ten opzicht van de kweek. De PCR-bepaling detecteert alleen Legionella pneumophila serotype 1. De legionella antigeentest in urine is goed toepasbaar voor het aantonen van een acute legionellose veroorzaakt door L. pneumophila type 1, maar met deze bepaling worden geen infecties met andere L. pneumophila serotypen of andere legionella species aangetoond. Een deel van de legionellosen worden alleen met behulp van serologie aangetoond middels een titerstijging of seroconversie. Een antistofrespons komt vaak pas na 3 weken of nog later op (tot 3 maanden). De ELISA’s zijn gevalideerd voor Legionella pneumophila type 1 t/m 7.

Aanvullende Informatie

Steriele container, virus transportmedium

Vademecum