Herpesvirus type 7

Herpesvirus type 7

Kenmerken

Naam:
Herpesvirus type 7
Synoniemen:
HHV-7
Resultaat:
Positief / negatief
Gewenste Volume:
Benodigd volume: 2 ml (minimaal 200 µl)
Techniek:
Virusspecifiek HHV7 DNA middels PCR
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
EDTA, liquor, overig
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
2 weken
Indicatie:
Aantonen van een acute infectie of re-activatie met HHV7
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
In welke mate humaan herpesvirus type 7 (HHV7) ziekte veroorzaakt bij de mens is nog onduidelijk. De structurele gelijkenis van HHV7 met HHV6 suggereert vergelijkbare pathologie, ondersteund door studies waarin HHV7 seroconversie en virusuitscheiding is gevonden bij een tweede episode van exanthema subitum. Daarnaast zijn gevallen gerapporteerd waarin HHV7 geässocieerd was met hepatitis en encephalitis. Maar de ziektelast is zeker niet zo evident als die bij HHV6. Diagnostiek van een acute infectie (primo of reactivatie) berust vooral op het aantonen van virusspecifieke nucleïnezuren. Seroprevalentie is hoog in gezonde volwassenen, serologie is alleen zinvol als screening. Er bestaat kruisreactiviteit in de serologie tussen HHV6 en HHV7. Indien serologie gewenst is gaarne overleg met de dienstdoende viroloog.

Aanvullende Informatie

Vademecum