Hepatitis B virus

Hepatitis B virus

Kenmerken

Naam:
Hepatitis B virus
Synoniemen:
HBV
Resultaat:
< 0.05 IU/ml is negatief, ≥ 0.05 IU/ml is positief
Gewenste Volume:
10 ml
Techniek:
PCR
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
EDTA
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
1 week
Indicatie:
Aantonen van een actieve hepatitis B virus infectie (acuut of chronisch)
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
De serologische diagnostiek naar HBV infectie berust op meerdere parameters: HBsAg, anti-HBc, anti-HBc-IgM , HBeAg, anti-HBe en anti-HBs. Voor de screening naar acute of chronische HBV infectie wordt standaard HBsAg en anti-HBc bepaald in serum. Indien een van deze parameters positief is, wordt de diagnostiek verder uitgebreid met de andere serologische parameters naar HBV infectie: HBeAg, anti-HBe of anti-HBs. Voor het aantonen van een vaccinatietiter volstaat het anti-HBs te bepalen. Anti-HBc IgM kan op verzoek uitgevoerd worden, maar is niet standaard opgenomen in de protocollen. Anti-HBc IgM is met name verhoogd bij een acute HBV infectie, maar verhoogde titers zijn ook aantoonbaar tijdens een opvlamming van een chronische HBV infectie. Serologie is de standaard voor het aantonen van een acute of chronische HBV infectie of een vaccinatiestatus. De HBV virale load bepaling (HBV QDNA) in EDTA-plasma en de HBV-typering worden gebruikt bij het beoordelen van de behandelopties en het vervolgen van een antivirale behandeling (HBV QDNA). De kwantitatieve HBsAg (QHBsAg) in serum is een maat voor de aanwezigheid van ccc-DNA en daarmee de immunologische controle bij een chronische infectie met hepatitis B. De kwantitatieve HBsAg in serum wordt vooral gebruikt om het effect van antivirale therapie (vooral peginterferon) te vervolgen, als aanvulling op de HBV virale load. Resistentie kan aangetoond worden middels een sequentieanalyse van het HBV polymerase gen: HBV resistentiebepaling. Informatie over de behandeling (middel en duur) is bij een juiste interpretatie van de sequentieanalyse gewenst.

Aanvullende Informatie

EDTA buis

Vademecum