Helicobacter pylori antistoffen IgG Serologie

Helicobacter pylori antistoffen IgG Serologie

Kenmerken

Naam:
Helicobacter pylori antistoffen IgG Serologie
Resultaat:
positief / negatief
Gewenste Volume:
2 ml
Techniek:
ELISA
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
Serum. EDTA, heparine
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
7 dagen
Indicatie:
Aantonen van een acute infectie met Helicobacter pylori, vervolgen van effect therapie
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
Voor de diagnostiek naar een infectie met Helicobacter pylori kan gebruik worden gemaakt van serologie (aantonen van IgG) of antigeendetectie in faeces. De voorkeursdiagnostiek is een 13C-ureum adem test, maar deze diagnostiek is nietaltijd beschikbaar. Afwezigheid van antistoffen tegen Helicobacter pylori maakt een ulcus als gevolg van een H. pylori infectie minder waarschijnlijk. De serologie kan ook gebruikt worden voor het controleren van de eradicatie na behandeling. Een eradicatie is succesvol indien er sprake is van een viervoudige titerdaling in een serumpaar afgenomen vlak voor aanvang therapie (serum 1) en 4 – 6 maanden na aanvang therapie (serum 2). De antigeenbepaling in faeces kan gebruikt worden voor het aantonen van een actuele H. pylori infectie en als vervolgdiagnostiek voor het bepalen van de eradicatie na behandeling. De antigeen bepaling kan fout-negatief zijn bij het gebruik van antibiotica, protonpomp remmers of bismuth. Geadviseerd wordt deze middelen twee weken voorafgaand aan de faecesdiagnostiek te stoppen. Voor het bepalen van de eradicatie na behandeling moet faeces ingestuurd worden welke minimaal 3 maanden na het beëindigen van de therapie is afgenomen.

Aanvullende Informatie

Vademecum