Coxiella burnetii IgG en IgM antistoffen

Coxiella burnetii IgG en IgM antistoffen

Kenmerken

Naam:
Coxiella burnetii IgG en IgM antistoffen
Synoniemen:
Q-koorts
Resultaat:
Titer positief >=16; negatief <16
Gewenste Volume:
2 ml
Techniek:
Immuunfluorescentie
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
Serum
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
3 weken
Indicatie:
Aantonen van een acute of chronische infectie met Coxiella burnetii
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
Coxiella burnetii is een bacterie en verwekker van Q-koorts, een systemische zoönose met een gevarieerde klinische presentatie waaronder een zelflimiterend koortssyndroom, longontsteking, endocarditis en hepatitis. De diagnostiek berust op het aantonen van een immuunrespons tegen Coxiella burnetii. De serologie kan dan nog negatief zijn. Daarnaast is een PCR bepaling op EDTA plasma en/of weefsel zinvol voor het aantonen van een chronische infectie met Q-koorts. De PCR op sputum heeft toegevoegde waarde ten opzichte van de serologie in het zeer acute stadium van de ziekte (< 3 weken ziekteduur). De serologie kan dan nog negatief zijn. Daarnaast is een PCR bepaling op EDTA plasma en/of weefsel zinvol voor het aantonen van een chronische infectie met Q-koorts. Een PCR bepaling dient altijd in combinatie met serologie uitgevoerd te worden.
Opmerking:
Voor de serologie wordt altijd een bepaling van IgM en IgG ingezet tegen fase 1 en fase 2 antigenen. Het heeft de voorkeur deze serologie uit te voeren op gepaarde sera.

Aanvullende Informatie

Vademecum