Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi

Kenmerken

Naam:
Borrelia burgdorferi
Synoniemen:
Ziekte van Lyme
Resultaat:
Positief/ Negatief
Gewenste Volume:
2 ml
Techniek:
PCR
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
Biopt, gewrichtsvloeistof, liquor
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
3 weken
Indicatie:
Aantonen van Borrelia burgdorferi species.
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
De diagnostiek berust vooral op serologie: een screenings ELISA voor IgG en IgM antistoffen met indien positief een confirmatie in een immunobot bepaling. De immuunrespons kan traag opkomen: gemiddeld 3 – 6 weken na infectie met een grote inter-individuele spreiding. Aanwezigheid van Borrelia-antistoffen (IgG) in het bloed op zichzelf hoeft geen bewijs te zijn voor een actuele of actieve infectie, het kan een rest zijn van een in het verleden doorgemaakte (al dan niet symptomatische) en inmiddels niet meer actieve Borrelia-infectie. De diagnostiek naar een neuroborreliose berust op het aantonen van een lokale antilichaamproductie in liquor. Dit is een aparte bepaling en hiervoor dient altijd én liquor én serum ingestuurd te worden. In specifieke omstandigheden (afwijkingen aan de huid of verdenking lyme-artritis) kan het zinvol zijn de borrelia bacterie direct aan te tonen door middel van nucleïnezuur detectie (PCR). Er is in het laboratorium geen kweekmethode beschikbaar voor Borrelia burgdorferi. Op Curacao zou geen borrelia Burgdorferi aanwezig zijn.
Opmerking:
Bij verdenking op een erythema migrans geen diagnostiek inzetten, maar behandelen met doxycycline po 100mg 2dd 10 dagen.Indien screening positief dan bevestiging met immunoblot binnen 3 werkdagen na positieve screening.Bij een nieuwe positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats Doorlooptijd Serologie ziekenhuis

Aanvullende Informatie

Vademecum