Neisseria gonorrhoeae PCR

Neisseria gonorrhoeae PCR

Kenmerken

Naam:
Neisseria gonorrhoeae PCR
Synoniemen:
Neisseria gonorrhoeae
Resultaat:
Ct waarde
Gewenste Volume:
2 ml
Afdeling:
Medische Microbiologie
Telefoonnummer:
668 1525
Materiaalsoort:
Eswab, oogwat, urine, sperma, keeluitstrijk, biopt, pus
Bewaarconditie:
Koelkast (2-8°C), max. 24 uur indien direct inzenden niet mogelijk
TAT:
2 dagen
Geaccrediteerd:
Ja
Algemene Informatie:
Ghonorrhoe is een bacteriele infectie die overgedragen wordt via sexueel contact of perinataal van moeder op kind. De verwekker Neisseria gonorrhoeae kan op verschillende wijzen worden aangetoond. Eerste keus diagnostiek bij de man is een PCR bepaling van een urethrauitstrijk, alternatief is een PCR bepaling ven eerstestraalsurine. Eerste keus diagnostiek bij de vrouw is een PCR bepaling van een uitstrijk van cervix en urethra. Alternatieven zijn PCR op een diepvaginale uitstrijk of een PCR bepaling op eerstestraalsurine. Bij klachten kunnen ook PCR bepaling ingezet worden van keel, proctum of conjunctiva uitstrijken. Kweek heeft een lagere sensitiviteit dan de PCR bepaling, maar is wel de methode voor het bepalen van een antibiotica resistentieprofiel. Het inzetten van een kweek met resistentiebepaling wordt geadviseerd bij aanhoudende klachten na behandeling, en bij een PID. De sensitiviteit van een kweek verminderd indien het transport van het materiaal langer wordt (> 6 uur). Indien aan een gedissimineerde infectie met Neisseria gonorrhoeae wordt gedacht (bv artritis) kan het beste weefsel of punctaat ingezet worden voor kweek en PCR bepaling.

Aanvullende Informatie

Vademecum