De tromobosedienst van het ADC

Meer dan 15 jaar trombosedienst

Curaçao beschikt meer dan vijftien jaar over de zorg van een moderne trombosedienst. Dat is van levensbelang,want een trombose – wanneer een bloedstolsel een (slag)ader afsluit – wil je voorkomen. Als patiënt en trombosedienst goed samenwerken, zijn er minder incidenten of complicaties. Wanneer acenocoumarol en fenprocoumon worden voorgeschreven, zoals gebeurt bij het ADC, is het nodig om het bloed regelmatig te controleren op de zogeheten INR-waarde.

 

Handige doseerkalender

Onze trombosedienst neemt in opdracht van de behandelend arts de INR-controle en de dosering van acenocoumarol en fenprocoumon (Vitamine K-Remmers, VKA) over, als er een kans bestaat op trombose.


Op basis van de INR-meting en van de medische informatie stellen de doseer-adviseurs en de doseerarts de volgende controledatum vast. Meteen wordt ook voorgeschreven hoeveel tabletten in de komende periode moeten worden ingenomen. Dit wordt op een handige ‘doseerkalender’ geprint.

(Her)aanmeldingsformulier

Kwaliteitsgarantie

Om continue kwaliteit te blijven garanderen, is de ADC Trombosedienst sinds 2008 lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT). Deze federatie zorgt voor een onafhankelijke controle en coördinatie van de kwaliteit. Bovendien is onze trombosedienst sinds 2016 ook ISO-geaccrediteerd. Lees hier meer over deze accreditatie.

Informatiesessies

De Trombosedienst van het ADC verzorgt regelmatig informatiesessies. Met artsen, patiënten, de familie, de wijkzorg, het personeel van tehuizen en ziekenhuizen en andere ketenpartners heeft de ADC Trombosedient in de loop der jaren een uitstekende samenwerking opgebouwd.
Het resultaat is dat, mede hierdoor, Curaçao kan rekenen op een solide trombosecontrole.