Visie, Missie, Kernwaarden en –taken

Visie

Aan de patiëntenzorg bij te dragen met toegewijde specialisten die innovatief en kwalitatief ongeëvenaard laboratoriumonderzoek leveren. Het ADC streeft ernaar de onbetwiste leider in de regio te blijven op het gebied van laboratoriumonderzoek, informatieverschaffing, trainingsprogramma’s en dienstverlening.

Missie

Het toonaangevende nationale en regionale referentielaboratorium te blijven, dat zich onderscheidt door hoogwaardige expertise, kwaliteit en betrouwbaarheid in analyses, service en adviezen.

Kernwaarden

  1. Kwaliteit
  2. Integriteit
  3. Innovatie
  4. Samenwerking
  5. Betrouwbaarheid
  6. Klantgerichtheid
  7. Respect

Als nationaal laboratorium kent het ADC elf kerntaken. Deze zijn verdeeld over primaire processen en secundaire processen die ondersteunend en bevorderend zijn voor de primaire processen.

Organogram

Bekijk organogram als PDF