Waterlab Medische Microbiologie

ADC’s microbiologisch waterlaboratorium garandeert:
Uw drinkwater dagelijks goed gecontroleerd

Het water dat uit uw kraan stroomt, moet u met een gerust hart kunnen drinken – zonder angst dat u er ziek van zou kunnen worden. In opdracht van de Curaçaose overheid, zorgt het ADC hiervoor met dagelijkse controles in haar microbiologisch waterlaboratorium.

Het ADC is sinds 25 maart 2009, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd onder de Raad voor Accreditatie (RvA) registratienummer L493, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.
Met die erkenning staat het als een paal boven water dat de kwaliteitscontrole van drink- en dialysewater, dat voor analyse wordt aangeboden en tevens onder de accreditatie scope valt, aan alle relevante, internationale eisen voldoet.

Onze microbiologisch waterlaboratorium verricht, naast wat is aangegeven in de bovenvermelde scope, op verzoek ook analyses van zwembadwater, zeewater en putwater. Afhankelijk van het water dat voor onderzoek wordt aangeboden, kunnen ook additionele analyses worden uitgevoerd. Dat wordt in overleg met u bepaald.

Het microbiologisch waterlaboratorium staat dagelijks tot uw dienst. Er zijn ook speciale flessen beschikbaar voor het transport van het water dat u wilt laten controleren.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem vrijblijvend contact met ons op nummer + 5999 4345100.