Trombosedienst

Trombosedienst Afdeling

De ADC Trombosedienst is sinds 2004 op Curaçao. De Trombosedienst is de enige dienst op het eiland die verantwoordelijk is voor het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten onder orale antistollingsbehandeling met acenocoumarol (Sintrom mitis®), fenprocoumon (Marcoumar®). Dit houdt in: bloedprikken, INR bepalen, dosering van antistollingsmiddelen en het zo nodig couperen van de behandeling voor onderzoeken en ingrepen, of bij bloedingen.

Om continue kwaliteit te garanderen is de ADC Trombosedienst sinds 2008 lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is daarnaast sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/. Voor zowel het verlengen, respectievelijk het behouden van genoemde lidmaatschap en accreditatie wordt de ADC Trombosedienst periodiek gecontroleerd.

Bereikbaarheid
Telefonisch is de dienst ’s ochtends doordeweeks bereikbaar op het telefoonnummer 4659144 of op het faxnummer 4616814. Houd uw doseerkalender bij de hand als u belt.
Soms moet u uw boodschap in een antwoordapparaat inspreken, waarna de dienst u aan het einde van de dag terugbelt.
’s Avonds en in het weekeinde kunnen cliënten overleggen met de dienstdoende huisarts. Die kan u bij spoedgevallen doorverwijzen naar de dienstdoende internist (Sehos).

!!Hieronder treft u informatie voor patienten aan m.b.t. intake gesprekken.

Trom Br 011 Intake info NL

Trom Br 010 Intake info PAP

Trom Br 012 Intake info ENG

!!Hieronder treft u algemene informatie aan voor Trombosedienst patienten.

Trom Br 026 TrD Alg patient info NL

Trom Br 025 TrD Alg patient info PAP

Trom Br 029 TrD Alg patient info ENG

!! Hieronder treft u als aanvrager (artsen) informatie aan voor het aanmelden van patienten voor de Trombosedienst

Trom.doc.021A (Her)aanmeldingsformulier

Trom Br 027 info NL voor aanvrager

Trom Br 028 info ENG voor aanvrager