Toxicologie & Geneesmiddelen Onderzoek (TGO)

Toxicologie is de wetenschap die ongewenste en schadelijke effecten van chemische stoffen in het menselijke lichaam bestudeert.

ADC’s afdeling Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek (TGO) is sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/. Deze afdeling houdt zich bezig met:

  • Gerechtelijk onderzoek;
  • Toxicologisch onderzoek: klinisch en forensisch;
  • Geneesmiddelenonderzoek;
  • Klinisch farmaceutisch onderzoek;
  • Warenonderzoek;
  • Wateronderzoek.

Gerechtelijk onderzoek

Gerechtelijk onderzoek is één van de kerntaken van TGO. Op verzoek van de politie, douane en/of het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan naar middelen die vermeld staan in de Opiumlandsverordening 1960 – met name ‘street drugs’ en ‘designer drugs’. De identiteit – en eventueel het gehalte – van de drugs wordt aan de hand van diverse analytische, chemische technieken vastgesteld.

 

 

Klinish- toxicologisch onderzoek

  • Klinisch-toxicologisch onderzoek is meestal gewenst wanneer een patiënt een onbekende of een te hoge hoeveelheid van een substantie binnen krijgt – per ongeluk of met opzet. Dit onderzoek is vooral nodig als het voor de behandeling van de patiënt belangrijk is te weten welke en hoeveel substantie in het bloed of in de urine zit.
  • Klinisch-toxicologisch onderzoek kan het gehele spectrum van beschikbare geneesmiddelen en drugs omvatten, zoals onder andere: cocaïne, amfetaminen (XTC), opiaten, paracetamol, salicylzuur, alcoholen en GHB. Het onderzoek identificeert en kwantificeert deze middelen exact.

Forensisch-toxicologisch onderzoek

Forensisch-toxicologisch onderzoek is toxicologisch onderzoek ten behoeve van de rechtspraak. Meestal moet worden vastgesteld in hoeverre potentieel schadelijke stoffen hebben bijgedragen tot rijden-onder-invloed en verkeersongevallen, niet-natuurlijk overlijden of bedwelming. Het onderzoek wordt verricht in lichaamsmaterialen: in ieder geval in bloed en/of urine. Zo wordt beoordeeld of de kwalitatief gevonden stoffen in de kwantitatief gemeten concentraties de waargenomen verschijnselen of het overlijden van het slachtoffer kunnen verklaren.

Geneesmiddel onderzoek

Geneesmiddelenonderzoek richt zich op de farmaceutische kwaliteitsbewaking van nieuwe geneesmiddelen die aangeboden worden bij de Geneesmiddelen Registratie Commissie van Curaçao. Voor de goedkeuring van het nieuw te registreren geneesmiddel is het farmaceutisch-analytisch onderzoek doorslaggevend. Ook lokaal in de apotheek bereide geneesmiddelen en ook farmaceutische grondstoffen dienen ter analyse te worden aangeboden.

Klinisch farmaceutisch onderzoek

Klinisch farmaceutisch onderzoek bepaalt de therapeutische concentratie van een geneesmiddel in lichaamsmateriaal (meestal bloed). Het doel is om de werking van het geneesmiddel te optimaliseren, ook wel Therapeutische Drug Monitoring (TDM) genoemd. Dit wordt onder meer gedaan bij de behandeling van epilepsie, manische depressie of afstotingsreacties bij transplantaties.

Warenonderzoek

Warenonderzoek wordt op aanvraag van lokale of buitenlandse producenten uitgevoerd. Het zijn kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van bepaalde substanties, zoals onder andere methanol, aceton, bitrex en tertiair butylalcohol, aan de hand van diverse methoden en technieken. Ook wordt het ethanolgehalte in alcoholische dranken bepaald.

Wateronderzoek

Water dat bestemd is voor menselijke consumptie dient te voldoen aan de voorwaarden die beschreven zijn in het Landsbesluit kwaliteit drinkwater (Pb. 2006 no. 72 van 12 september 2006). Deze voorwaarden handelen over de kwaliteit en de levering van water voor menselijke consumptie. Deze afdeling is NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer L493 sinds 25 maart 2009, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.