Pre- en Postanalytische Werkzaamheden (PPAW)

De Pre-en Postanalytische Werkzaamheden (PPAW) afdeling heeft tien Prikposten, een Bodedienst en een Verdeelcentrum.

Deze afdeling is sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl

De pre-analytische fase kan omschreven worden als het voorbereiden van de patiënt voor het afnemen van diens materiaal voor analyse in het laboratorium volgens het aangevraagde onderzoek.

De post-analytische fase kan omschreven worden als het rapporteren van resultaten na de analyse.

Bloedafname

Uw huisarts, verloskundige, specialist, verzorgingstehuis, psychische instelling, revalidatiecentrum, enzovoort verwijst u naar het ADC voor het laten afnemen van bloed, urine of feces. Met uw aanvraagformulier, verzekeringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs kunt u terecht bij een van de tien priklocatie van het ADC. Indien op het aanvraagformulier om een glucosebepaling of cholesteroldiagnostiek wordt verzocht, dient u nuchter te zijn. Voor andere analyses hoeft dat niet.

Prikpost

Bij een bezoek aan een van onze prikposten voor onderzoek of bloedafname dient u een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee te nemen. Wij willen de zekerheid hebben de juiste patiënt te hebben voor het gevraagde onderzoek.

Voor bloedprikken, de paptest of feces-, urine- of andere onderzoeken bent u van harte welkom bij de priklocatie die het dichts in uw buurt is. Indien er feces- of urineonderzoek wordt aangevraagd, krijgt u de nodige informatie van de baliemedewerker of de prikkracht. Van de tien prikposten van het ADC is er altijd wel één dichtbij waar u woont of dichtbij de huisarts die u bezoekt.

Voor bloedonderzoek hoeft u geen afspraak te maken. Zie de openingstijden van de priklocaties in uw buurt.

Bij aankomst bij de prikpost dient u een nummer te trekken en plaats te nemen in de wachtzaal. Wanneer u aan de beurt bent, vraagt de medewerker van de balie ter controle uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum.

Vervolgens vindt de bloedafname plaats aan de binnenkant van uw elleboog.

Bloedafname aan huis

Wanneer er een medische indicatie bestaat, waardoor u niet naar een prikpost kunt gaan, kan een huisbezoek worden aangevraagd door uw huisarts. Wij verzoeken u om uw verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs en onderste strook (voor Trombosedienst) gereed te houden.

Voor thuisprikken, op verzoek van uw huisarts of specialist, kunt u een afspraak maken via de helpdesk van het ADC op het nummer 4345070 of 4345071. De helpdesk is op werkdagen (maandag-donderdag) bereikbaar van 7:30 tot 16:30 uur en tot 16.30 uur op vrijdag.

Bij bloedafname waarvoor u nuchter moet zijn, zal de medewerker tussen 07.00 en 10.00 uur bij u thuis komen om bloed te prikken. Voor bloedafname die niet nuchter hoeven te zijn, kunt u de medewerkers tussen 07.00-14.00 uur verwachten. Wees alstublieft thuis, op de afgesproken dag.

Wachttijden

Het ADC houdt haar wachttijden zo kort mogelijk. Het kan gebeuren dat u in de ochtenduren even moet wachten, omdat er voorrang wordt gegeven aan een schoolkind, een oudere patiënt die moeilijk te been is en of een baby. Het ADC vraagt in deze gevallen uw begrip.

Bodedienst

Het afgenomen materiaal wordt in een transportkoffer, onder de juiste temperatuurcondities naar het laboratorium vervoerd door onze bodedienst. Zo komt het materiaal vlot bij de juiste afdeling. Dat kan zijn: Klinische Chemie en Hematologie (KCH), Medische Microbiologie (MMB), Pathologie, Waterlab microbiologisch of chemisch, Moleculaire Diagnostiek of Toxicologie en Geneesmiddelenonderzoek.
De bodedienst draagt ook zorg dat naderhand de uitslagen bezorgd worden bij de aanvrager indien men (nog) geen gebruik maakt van de mogelijkheid om testresultaten online te raadplegen.
De bodes vertrekken vanaf 07.30 uur vanuit ADC Vredenberg om materiaal op te halen en resultaten te bezorgen. De laatste ophaalronde begint om 15.30 uur.

Verdeelcentrum

Afgenomen materiaal wordt naar het verdeelcentrum gebracht. Daar wordt gecontroleerd of het materiaal overeenkomt met wat is aangegeven op het aanvraagformulier. Ook  de naam, het geboortedatum en de vervaldatum van de verzekering wordt gecontroleerd. Als alle gegevens kloppen, worden de buisjes en potjes verdeeld, gesorteerd en gelabeld voor verzending naar de betreffende afdelingen binnen het ADC.