Human Resource Management (HRM)

De afdeling Human Resource Management (HR) heeft een staffunctie die ondersteuning biedt bij de realisatie van de algemene doelstelling en het strategische beleid van de organisatie.
  • De afdeling HRM speelt een belangrijke rol (gevraagd en ongevraagd) in het ondersteunen van haar directeur, hoofden van de verschillende afdelingen en overige medewerkers om zowel hun persoonlijke als strategische doelen te bereiken. Dit tracht de afdeling te doen door te zorgen voor de juiste samenhang tussen organisatiebeleid, personeelinstrumenten en personeelsbeheer & personeelszorg.
  • De afdeling HRM bied op 3 niveau’s ondersteuning namelijk op tactisch-, operationeel en strategisch niveau. Het beantwoord enerzijds de vraag hoe en wat er gedaan moet worden zodat het personeel de taken optimaal kan uitvoeren. Aan de andere kant moet steeds de vraag beantwoord worden: waarmee dient er van de zijde van de organisatie rekening gehouden te worden om de optimale uitvoering van taken te kunnen garanderen.

De activiteiten van de afdeling HRM kunnen opgesplitst worden in administratieve taken en het geven van advies met betrekking tot het personeelsbeleid. Door wisselende directies, die verschillende doelen voor ogen hadden, moest het HRM -beleid steeds aan gewijzigde omstandigheden aangepast worden. De afgelopen 5 jaar heeft het ADC een waarnemend directeur gekend waarbij de gestelde koers een constante factor was, namelijk “ontwikkeling” (in de breedste zin van het woord).

In dit het kader, en vanuit het oogpunt van efficiency, was het aanleren van andere vaardigheden van de medewerkers het gevolg. Veel medewerkers werden in de gelegenheid gesteld nieuwe competenties aan te leren en om aan de nieuwe of gewijzigde functie-eisen te kunnen voldoen en om de inzetbaarheid te vergroten. Dit is gerealiseerd met ‘on-the-job’-trainingen, cursussen,en seminars zowel lokaal als in het buitenland. E.e.a. had tot gevolg dat leidinggevenden hun wijze van leidinggeven moesten bijstellen. Daarvoor werden ook de benodigde ‘tools’, zoals onder andere personeelsbeoordelinginstrumenten, aangereikt. We zijn nu een aantal jaar verder en de omgeving alsook de organisatie is zich blijven ontwikkeling waardoor de functies alsook onder andere het beoordelingsinstrument aan revisie toe is.

Tenslotte dient gesteld te worden dat het ADC zich stevig vast houd aan het gestelde doel zich als HET referentielaboratorium binnen de regio te profileren. Getracht wordt door middel van ‘exchange programs’ tussen medewerkers van andere regionale laboratoria hier invulling aan te geven. Langzaam maar zeker buigt de organisatiecultuur zich naar de gewijzigde omstandigheden aan, waar meer acceptatie is voor continu-ontwikkeling van zowel het individu als van de organisatie.wat in het voordeel is van de werknemer alsook de organisatie in zijn geheel.