Pathologie

Van kankerdetectie tot bepaling doodsoorzaak:

ADC Pathologie beantwoordt cruciale vragen

“Tijdig ontdekte kanker is goed geneesbaar.”
“Overlijden blijkt na onderzoek, moord te zijn geweest.”

U komt deze zinnen regelmatig tegen in de media. Wist u dat het dezelfde medische expertise is, die deze inzichten geeft?

We hebben het over pathologie – een medisch specialisme dat alleen het ADC u lokaal aanbiedt . . . en op wereldniveau!

Vijf onderafdelingen

ADC’s afdeling Pathologie bevindt zich te Roodeweg 13A op de eerste verdieping van ons nieuw gebouw en is sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297 , voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.

Er zijn vijf onderafdelingen:

  • Cytologie, dat cellen onderzoekt op type en ziektebeeld
  • Histologie, dat weefsels onderzoekt op bouw en functie
  • Immunohistochemie (IHC), dat antigenen lokaliseert in weefsel
  • Mortuarium, waar lijkschouwingen worden gedaan
  • Secretariaat, dat medische en financiële data verzorgt

Op onze afdeling Pathologie zijn een Klinisch en een Forensisch patholoog werkzaam met de ondersteuning van medische secretaresses, medische analisten en obductieassistenten.
De Klinisch Patholoog doet onderzoek op menselijk en op dierlijk weefsel of cellen die zijn afgenomen door de behandelend medicus, om een ziekte onder de microscoop vast te stellen.

 

Obductie: Klinisch of Forensisch

Naast het onderzoek op de weefsels van levende patiënten wordt ook onderzoek verricht naar de doodsoorzaak bij overledenen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen Klinische- en Gerechtelijke obductie.

Een Klinische obductie, welke wordt aangevraagd bij een natuurlijke dood, wordt door de Klinisch patholoog uitgevoerd op verzoek van een arts of specialist.
Een Gerechtelijke obductie, bij een niet-natuurlijke dood, wordt uitgevoerd door de Forensisch patholoog in opdracht van het departement van Justitie. Deze patholoog werkt nauw samen met de Technische Recherche en met de Openbare Aanklager van het Openbaar Ministerie.

ADC’s afdeling Pathologie staat, via uw arts, uw specialist of het OM, klaar om hen van betrouwbare antwoorden te voorzien op dit expertisegebied.

Wij zijn bereikbaar op:
T: (+599 9) 434 5100
E: info@www.adcnv.com