Medische Microbiologie (MMB)

ADC’s afdeling Medische Microbiologie (MMB) biedt een compleet pakket van microbiologische analyses aan. Het streven is om alle partijen in de Caribisch-Nederlandse gezondheidszorg maximaal te ondersteunen, of het nu diagnostiek, behandeling, epidemiologie of de preventie van infectieziekten betreft.

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij leidende motieven. De afdeling focust zich op de zorg voor zowel de individuele patiënt als voor de algemene gezondheidszorg in Caribisch Nederland. Ook materialen van dierenartsen worden geanaliseerd. Deze afdeling is sinds juni 2016, NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer M297, voor de verrichtingen zoals beschreven in de scope: https://www.rva.nl/.

MMB houdt zich bezig met:

Diagnostiek

Het uitvoeren van (moleculair) microbiologisch onderzoek voor instellingen in de gezondheidszorg, huisartsen en medisch specialisten ten behoeve van de patiëntenzorg in Caribisch Nederland.

Het onderzoek behelst de detectie van micro-organismen of de reactie van het lichaam daarop.

(Intercollegiale) consulten

Collega-medici kunnen consult krijgen van de arts-microbioloog van het ADC – zowel voor de individuele patiënt als voor het algemeen beleid op het gebied van diagnostiek en antimicrobiële therapie.

De arts-microbioloog geeft gevraagd en ongevraagd advies voor diagnostiek, behandeling en de preventie van infecties. Ook ten behoeve van het algemeen Antibiotische en Chemotherapeutische beleid wordt advies verstrekt.

Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie

De afdeling MMB doet ook onderzoek voor het (doen) opsporen en het voorkomen van ziekenhuisinfecties en geeft advies voor infectiepreventie.

Onderzoek voor de openbare gezondheidszorg

De afdeling MMB ondersteunt de bewaking van de openbare gezondheidszorg door met diverse instanties samen te werken.

Zo wordt er samengewerkt met de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken (Uo G&Gz, voorheen GGD), de afdeling ziekenhuishygiëne van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de infectie(preventie)commissies van diverse gezondheidsinstellingen. Wanneer nodig neemt de afdeling MMB ook deel aan epidemiologisch onderzoek.

Nieuwe ontwikkelingen

De afdeling MMB werkt ook mee aan onderzoeken die specialisten, huisartsen of anderen in de gezondheidszorg opzetten. Ook bij farmaceutische onderzoeken is de afdeling MMB regelmatig partner.

Opleiding

In lijn met het beleid van het ADC om expertise en kwalitiet in de zorgsector te bevorderen – met name in de laboratoriumzorg – participeert de afdeling MMB in de opleiding van analisten, stagiaires, arts-assistenten, co-assistenten, ziekenhuishygiënisten en anderen in de gezondheidszorg.

Voorlichting en nascholing

De afdeling MMB verzorgt voorlichting aan en nascholing voor huisartsen, specialisten, ziekenhuishygiënisten en anderen in de gezondheidszorg.