ICT

In onze moderne tijd is het moeilijk om professionele activiteiten te ontplooien zonder gebruik te maken van computers of van electronische post. Reclame wordt digitaal getoond op websites of in de sociale media. Computers, e-mail en digitale data zijn een niet weg te denken onderdeel van het dagelijkse leven geworden. ADC’s afdeling Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) speelt een sleutelrol in het beschikbaar stellen van manieren en middelen om deze activiteiten te faciliteren.

ICT zorgt ervoor dat dagelijkse bezigheden op een soepele manier plaats kunnen vinden met gebruik van netwerkinfrastructuur en dat opgeslagen informatie te raadplegen is wanneer dat nodig is. De servers, waarop belangrijke informatie wordt bewaard, worden onderhouden door de afdeling ICT. ICT onderhoudt ook de lokale netwerken en die voor het telefoonverkeer alsook pc’s en softwareprogramma’s. Ook de toegang tot systemen en de rechten daarin worden door het ICT-team beheerd.
Wij zijn verder ook verantwoordelijk voor de operationaliteit van het Lab Information System (Labosys) en ondersteunen de gebruikers ervan.

Het ADC draait testresultaten uit en stuurt die op naar de aanvrager. Deze uitdraaioperatie moet ononderbroken door kunnen gaan. Als zich hierbij iets voorvalt, lost ICT dit probleem op, zodat de uitslagen binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten kunnen worden afgeleverd.

De afdeling ICT verzorgt ook alle installaties en vernieuwingen van programmatuur. Om de gevoelige informatie van het ADC veilig te stellen, worden nieuwe technologieën en technieken continue overwogen en toegepast om pas te houden met de eisen van een aldoor veranderende wereld op het gebied van informatiebeveiliging.

Het fantastische ICT-team van het ADC bespaart zich geen moeite om collega’s bij te staan om zeker te stellen dat alle activiteiten altijd doorgang vinden en ook veilig zijn.