Financiën

Visie van de afdeling

De visie van de afdeling is kort en krachtig:

Door middel van een correcte financiële administratie de continuïteit van de organisatie ADC te waarborgen.

Belangrijkheid

De afdeling Financiën is de ruggengraat van de organisatie ADC, waar de resultaten van de organisatie in hoofdlijnen tot uiting komen in de registraties van de inkomsten en uitgaven. Van de inkomsten kant hebben wij te maken met wettelijk vastgelegde tarieven die achterhaald zijn. De uitgaven hebben niet alleen te maken met de betalingen voor ontvangen reagentia maar ook met het verbruik van deze.

Tot heden streeft de afdeling financiën ernaar om een goedgekeurde jaarrekening te krijgen. In het jaar 2015 is echter een verbeterd oordeel gegeven en zal in 2018 het doel behaald worden om een goedgekeurde verklaring te krijgen. Belangrijk is dat afdeling financiën ook vanuit het kwaliteitsdenken opereert en met name de nadruk legt op het maken van een Handboek waarin alle handelingen beschreven zijn, zodat bij het wegvallen van een kracht de organisatie voort kan.

Activiteiten

Alle activiteiten van de afdeling zijn erop gericht om de visie van de organisatie ADC te doen realiseren, waarbij de juistheid, volledigheid en onderbouwing van het administreren, (alle registraties van zowel inkomsten als uitgaven) van essentieel belang is.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de toekomst gaat de afdeling zich steeds meer specialiseren op het gebied van de inkopen. Zij zal daarbij een ondersteunende rol zijn voor de productieafdelingen met de bedoeling dat zij als vraagbraak zal fungeren bij aankoop van reagentia en laboratorium benodigdheden.

De afdeling is sinds kort opgesplitst in een Financieel en een Logistiek gedeelte. Het financiële gedeelte is zoals normaal verwacht wordt het afhandelen van alle financiële zaken tot aan de registratie en betaling van de aankopen. Het logistieke gedeelte zal zich bezig houden met het opmaken van bestelformulieren, boeken van ontvangen facturen en de betaalbaarstelling. Daarnaast zal het logistieke gedeelte ook zorgen voor de inklaring van reagentia en opmaak van databestand voor de productieafdeling.

De afdeling kent momenteel 15 medewerkers inclusief het Hoofd van de afdeling, groepshoofd, 2 coördinatoren en drie Centrale magazijnmedewerkers. Dit structuur brengt met zich mee dat de dagelijkse controle van de dagelijkse werkzaamheden constructief plaats vindt.

Interne en externe contacten

De afdeling Financiën staat voor een open door policy, waarbij alle afdelingen binnen het ADC de vrijheid heeft om bij vragen, opmerkingen en dergelijke de afdeling te benaderen.
De externe contacten zijn veelal leveranciers en zorgverzekeraars zoals o.a. de SVB, justitie, overheid, buitenlandse lab en de particuliere verzekeraars.