Afdelingen

Voor een hoog welzijnsgevoel alom op Curaçao moet de gezondheid van zoveel mogelijk inwoners op peil zijn. Die gezondheid is afhankelijk van, onder andere, een toegankelijke en optimale medische zorg. Medici op hun beurt moeten kunnen beschikken over degelijke laboratoriumzorg: medische laboratoria zijn voor artsen de ‘ogen’ waarmee zij in het lichaam van de patiënt kijken om noodzakelijke diagnoses te stellen en adequate behandelingen voor te schrijven.

De accurate, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige analyses van het ADC zijn dus van fundamenteel belang voor de gezondheid en het welzijn van de lokale bevolking.

Het ADC streeft er daarom ook naar om hét toonaangevende analytische en diagnostische centrum van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden te blijven, met een breed pakket van patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken.
De vijf analytische afdelingen van het ADC en hun specialistische onderafdelingen bieden – bijgestaan door zeven ondersteuningsafdelingen – diensten aan op het gebied van: klinische en poliklinische patiëntenzorg, waren-, geneesmiddelen-, epidemiologisch- en wetenschappelijk onderzoek alsook justitieel onderzoek.
De onderzoeken worden verricht op aanvraag van artsen, specialisten, ziekenhuizen, andere laboratoria, de Curaçaose overheid, eilandelijke overheden, het Openbaar Ministerie, bedrijven en particulieren.

Clickt u maar door om meer te weten te komen over de manier waarop alle twaalf afdelingen zich zelfstandig of als team dagelijks inzetten om de best mogelijke laboratoriumzorg in de regio te realiseren.