Het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (ADC N.V.), is het toonaangevende analytische en diagnostische centrum van de Nederlandse Antillen, dat patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken verricht. De laboratoriumonderzoeken in dit kader zijn: klinische en poliklinische patiëntenzorg, justitieel, waren-, geneesmiddelen-, epidemiologisch- en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken worden verricht op aanvraag van artsen, specialisten, ziekenhuizen, andere laboratoria, de Centrale Overheid van de Nederlandse Antillen, het Openbaar Ministerie, de eilandelijke overheden, en bedrijven.
 
Heelsumstraat 55
Curaçao, N.A.
T 5999 434 5100
F 5999 461 6740
Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Kuki & Ko